Etikettarkiv: lovisa broström

Flört med kvinnliga väljare

Sverigedemokraterna har varit dåliga på att locka kvinnor. Eller för att låna Åkessons rigida språk: har ”ett sparsamt underlag” i denna väljargrupp.

Hur har då kvinnliga väljare svarat på SD:s inviter de senaste åren? Enligt den nationella SOM-undersökningen har opinionsstödet ökat bland kvinnor för varje år sedan 2010. Men det är fortfarande en låg andel som stödjer partiet. I Partisympatiundersökningen (november 2013) säger endast 3,8 procent av kvinnorna att de skulle rösta på SD, jämfört med 9,5 procent av alla män.

Mönstret återfinns på ett internationellt plan. Män röstar i större utsträckning än kvinnor på högerextrema och fascistiska partier, enligt Lovisa Broström, doktorand i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.

För att öka andelen kvinnliga väljare har partiet arbetat hårt och medvetet på området. I EU-valet var Kristina Winberg partiets toppnamn. Den senaste videon från SDU riktar sig också tydligt mot kvinnor. I bild ser vi aktiva, sportiga tjejer medan en kvinnlig speakerröst målar upp en diffus hotbild för de presumtiva väljarna:

Vi är tjejer som vågar stå för vad vi tycker. Vi är svenskor och vi är stolta över det. Vi älskar vårt land och vi är stolta över vår historia och vi värnar över vår kultur. Därför kan vi inte sitta stilla och se på när vårt land faller samman. Sverige håller på att förändras till oigenkännlighet. … I vårt land ska man kunna känna sig trygg. Även om man är ung tjej och är ute ensam sent på kvällen. I vårt land ska tjejer få vara tjejer och killar få vara killar, utan att ifrågasättas för det.

I valspurten lanserar partiet nu också ett åtgärdsprogram med förslag på bland annat skärpta straff för ”typiska kvinnovåldsbrott”, ökad bevakning och belysning och stärkt rättsligt skydd mot ”brott i arbetslivet”.

Samtidigt är Sverigedemokraterna fortfarande det enda riksdagsparti som vill skärpa abortlagstiftningen och sänka gränsen för abort från 18 till 12 månader. Ett kontroversiellt förslag bland många svenskar, oavsett kön.

Alla kvinnor omfattas heller inte av den sverigedemokratiska omsorgen. Kvinnor i slöja, tiggande kvinnor från andra länder, ”vita” kvinnor som väljer ”icke-vita” män, kvinnor som uppfattas som ”nationsförrädare”, lesbiska – det är några exempel på hot mot en föreställd nationell harmoni. Sverigedemokraterna ser framför sig en värld där ”män är män och kvinnor är kvinnor”, där kön är något statiskt och strukturella orättvisor inte existerar. En värld där kvinnor och män har tydligt definierade roller. Och etnicitet är här tydligt kopplat till kön. ”Vi är svenskor och vi är stolta över det”, säger videorösten. Nyckelordet är svenska kvinnor.

Ändå lockas allt fler kvinnor av Sverigedemokraternas världsbild. Genusforskaren Diana Mulinari vid Lunds universitet och Anders Neergaard vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, har intervjuat ett tjugotal kvinnliga kommun- och landstingspolitiker. I Sverigedemokraternas svarta bok skriver de:

De kvinnor som attraheras av Sverigedemokraterna representerar en grupp som har haft svårt att skapa en fungerande livsform inom ramen för (den nyliberala) omvandlingen av den svenska välfärdsstaten.

Forskarnas informanter talar om försämrade skyddsnät och livsvillkor och om ett ökat behov av skydd, omsorg och gemenskap. Kvinnor som tidigare har varit beroende av välfärdsstatens institutioner har på senare år upplevt sig förlora sådana rättigheter.

Det är mycket möjligt att för de kvinnor som vi har pratat med … är det att representera partiet … ett sätt att skapa gränser, eller rättare sagt att mobilisera det enda kapital som de har: sin svenskhet.

Valkamp om pensionärerna

Sverigedemokraterna har en lång historia av att ställa pensionärer mot andra grupper. I valfilmen 2010 ställdes till exempel en äldre kvinna med rollator mot kvinnor i burka som springer med barnvagnar.

Pensionärer har traditionellt inte varit en så stark väljarbas för Sverigedemokraterna. Men nu satsar Jimmie Åkesson på denna grupp med löften om mer pengar i plånboken. I Almedalen utlovade Åkesson att avskaffa den så kallade pensionärsskatten ”senast 2018″.

Vallöften till pensionärer ser vi från alla partier inför varje val, och det är inte konstigt. Sverige har i dag 1,9 miljoner ålderspensionärer (65 år eller äldre). Socialdemokraterna har sedan förra valet föreslagit att pensionärer och löntagare ska ha ”samma skattesats” och lade i april i år åter fram ett förslag om sänkt skatt för pensionärer.

Skillnaden mellan partierna är hur reformen ska finansieras. Medan Sverigedemokraterna vill minska på invandring och bistånd (eller med Åkessons retorik: ”en mer ansvarsfull invandringspolitik och en effektivare biståndspolitik”) och en ny bankskatt vill Socialdemokraterna höja skatten för de som tjänar mer än 60 000 kronor i månaden.

Samtidigt kan begreppet ”pensionärsskatt” ifrågasättas. Det finns nämligen inget som heter pensionärsskatt. Vad det handlar om är att löntagarnas inkomster ökat jämfört med pensionerna på grund av regeringens jobbskatteavdrag.
– Jag tycker att det är ett väldigt retoriskt begrepp. Normalt sett betraktas inte lägre skatt för en viss grupp som en högre skatt för en annan grupp, säger Ole Settergren, Pensionsmyndighetens analyschef, i en intervju med TT.

Ekonomhistorikern Lovisa Broström som medverkar i Sverigedemokraternas svarta bok framhåller att nyblivna pensionärer är en grupp där väljarstödet för SD har ökat kraftigt de senaste åtta åren. En orsak är det nya pensionssystemet som skapar en osäkrare ekonomi för många och som ställer pensionärer mot arbetslösa, menar hon.

Lovisa Broström skriver:

De som är födda 1938 är de första som fått känna av det nya pensionssystem som omfattar en allt större del av befolkningen. De som är över 75 har inte tagit del av det nya systemet och SD-sympatierna har inte heller vuxit hos denna grupp. Men vi står just nu mitt i pensionsomvandlingen och mot bakgrund av den demografiska förändringen blir det allt fler som får känna av ålderdomens nya osäkerhet och allt fler äldre som ser andras arbetslöshet som ett hot mot sin egen trygghet och överlevnad.

Köp boken här eller i din bokhandel.

Aftonbladet recenserar

Åsa Linderborg hissar den nya antologin i dagens Aftonbladet.

Sverigedemokraternas ”våldsamt bruna väg in i riksdagen” skildras ”utmärkt väl” av Mikael Ekman och Mathias Wåg, skriver Linderborg, som särskilt uppskattar Lovisa Broströms essä – ”så briljant att den egentligen borde få en egen mässa”. Broström förklarar i sin text varför stödet för partiet ökar trots de senaste årens krispolitik.

All forskning visar att högerextremism och ekonomisk kris hänger intimt samman. SD:s europeiska broderpartier föddes med oljekrisen 1973 och har vuxit lavinartat sen krisen satte in 2008. Massarbetslöshet och försämrade livsbetingelser skapar en rädsla hos de allra flesta att också själv snart falla fritt. Frustrationen, eller rakt av hatet, riktar sig mot invandrarna, antingen de ”lever på bidrag” eller kan tänka sig att jobba för fyrtio spänn i timmen, sammanfattar Linderborg.

Läs hela recensionen.