Aftonbladet recenserar

Åsa Linderborg hissar den nya antologin i dagens Aftonbladet.

Sverigedemokraternas ”våldsamt bruna väg in i riksdagen” skildras ”utmärkt väl” av Mikael Ekman och Mathias Wåg, skriver Linderborg, som särskilt uppskattar Lovisa Broströms essä – ”så briljant att den egentligen borde få en egen mässa”. Broström förklarar i sin text varför stödet för partiet ökar trots de senaste årens krispolitik.

All forskning visar att högerextremism och ekonomisk kris hänger intimt samman. SD:s europeiska broderpartier föddes med oljekrisen 1973 och har vuxit lavinartat sen krisen satte in 2008. Massarbetslöshet och försämrade livsbetingelser skapar en rädsla hos de allra flesta att också själv snart falla fritt. Frustrationen, eller rakt av hatet, riktar sig mot invandrarna, antingen de ”lever på bidrag” eller kan tänka sig att jobba för fyrtio spänn i timmen, sammanfattar Linderborg.

Läs hela recensionen.